czwartek, 23 czerwca 2022

Ruda i okolice

 Okolice Zalewu. I warianty dtóg. :)