Nadwiśle

 Taki rejom wielkiej Warszawy. Za mostem Siekierkowskim  w stronę Otwocka