niedziela, 5 czerwca 2022

Mosrki

 Po wydobyciu się z bagien i mokradeł, gdzie napotkałem 2 żmije, stanąłem przed pytaniem starym jak świat. W lewo, czy w prawo.....?